Mendoni Sigurinё, Qёndroni tё Sigurt dhe Domosdoshmёritё e Sigurisё